Blog

Læs mere ››

EasyPOS Kontor – Lagertilgang efter stregkoder og webvarer

marts 7, 2016

Når man laver lagertilgang efter stregkoder, kan man på bekræftigelsesvinduet vælge:

  • Ingen ændring
  • Alle berørte varer sættes til WEBVarer
  • Alle berørte varer sættes til ikke WEBVare

Hvilket giver mulighed for, at man kan ændre en vares webvare tilstand.

Lagertilgang stregkoder webvarer